Systém zimných záhrad Schüco FW 50+WI
Dokonalosť z hliníka

Hliníkový systém zimných záhrad Schüco FW 50+WI

Hliníkový systém zimných záhrad Schüco FW 50+WI - či už ako prístavba pôvodných stavieb, alebo vo forme začlenenia zimnej záhrady do novostavieb - vytvára ideálne podmienky na vytvorenie väčšieho obytného priestoru „v zeleni“ a pre nehnuteľnosť predstavuje skutočnú nadhodnotu.

Systém FW 50+WI v skratke

  • Systémová nadväznosť na osvedčený hliníkový systém Schüco AWS
  • Rozmanité pôdorysné tvary a stvárnenia striech
  • Možný sklon strechy od 7° do 45°
  • Konštrukcia s prerušeným tepelným mostom aj v kritických odkvapových a krokvových spojoch
  • Alternatívne výplne podľa výberu z hliníkových alebo plastových systémov Schüco
  • Bohatý sortiment príslušenstva
  • Rozličné varianty vetrania pre privádzanie a odvádzanie vzduchu

Vďaka rozsiahlemu sortimentu príslušenstva možno zvýšiť hodnotu zimnej záhrady, počnúcu zvukovo-izolačným sklom alebo sklom odolným voči vlámaniu, cez početné vetracie prvky, až po vonkajšie slnečné tienenie pomocou tieniacich markíz.

Všetky prvky možno bez problémov kombinovať vďaka vzájomne zladeným systémom, ktoré sú k dispozícii na jednej adrese.

ALUreal , s.r.o.

M. R. Štefánika 157 / 45
017 01 Považská Bystrica

Tel/fax:+421 42 432 80 80
Mobil:+421 905 506 666
E-mail:alureal@alureal.sk