Zimná záhrada Schüco CMC 50

Hliníkové zimné záhrady Schüco CMC 50

Inováciou konštrukcií zimných záhrad je nový systém Schüco CMC 50 - ako konzekventne rozvinutý systém zimných záhrad WI 60 na základe nového modulového fasádneho systému Schüco SMC 50. Výsledkom sú vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti plus optimálna systémová kvalita a bezpečnosť vďaka vysokému stupňu dielenskej predvýroby jednotlivých komponentov.

Výhody v skratke

  • Tvarovo krásna, štíhla konštrukcia zimných záhrad prostredníctvom 50 mm pohľadovej šírky strešných profilov
  • Vynikajúca tepelno-izolačná schopnosť vďaka nízkym hodnotám koeficientu prechodu tepla rámom Uf krokiev a väzníc
  • Optimálna systémová kvalita a bezpečnosť vďaka vysokému stupňu dielenskej predvýroby
  • Modulová stavebná technológia pre strešné profily a odkvapové detaily s malým počtom jednotlivých dielov
  • Možno zrealizovať všetky bežné typy zimných záhrad, aj valbové strechy
  • Flexibilné konštrukčné možnosti prostredníctvom: 2 variantov väzníc a hrebeňovej väznice, 2 typov odkvapovej rúry, 2 stavebných výšok (125 a 105 mm) profilov krokvy s viacerými možnosťami vystuženia

ALUreal , s.r.o.

M. R. Štefánika 157 / 45
017 01 Považská Bystrica

Tel/fax:+421 42 432 80 80
Mobil:+421 905 506 666
E-mail:alureal@alureal.sk