MB-SR50 IW
Fasáda s oknom z vonku neviditeľným.

Fasáda s oknom z vonku neviditeľným MB-SR50 IW

Konštrukcia založená na fasádnom systéme typu stĺp-priečka s možnosťou použitia rôznych otváravých prvkov, ako okná s viditeľným rámom ováravé von alebo do vnútra, okná bezrámové otvárave von založené na profiloch štrukturálneho systému MB-SG50. Novinkou je konštrukcia s oknom otváravým do vnútra nelíšiaca sa z vonku od konštrukcie s pevným zasklením.

Tepelné izolačné vlastnosti systému - súčiniteľ prestupu tepla Uf=1,82 W/m2K. Konštrukcie možu byť použité v troch alternatívach. Ako štandardné, s vonkajšou krycou lištou alebo ako konštrukcia typu EFEKT.

ALUreal , s.r.o.

M. R. Štefánika 157 / 45
017 01 Považská Bystrica

Tel/fax:+421 42 432 80 80
Mobil:+421 905 506 666
E-mail:alureal@alureal.sk