MB-SR50 EFEKT
Pološtrukturálna fasáda.

Pološtrukturálna fasáda MB-SR50 EFEKT

Pološtrukturálna fasáda MB-SR50 EFEKT je časťou systému MB-SR5O s odlišnosťou sposobu zasklievania. Vďaka systému bodového kotvenia skla na vnútornej strane a malej vzdialenosti medzi výplňami (20 mm) nám umožňuje dosiahnutie vzhľadu jednoliatej sklenenej plochy. Táto varianta je výrazne lacnejšou alternatívou v porovnaní ku klasickej štrukturálnej fasáde. Tepelná a zvuková izolácia ja dosiahnutá použitím tepelnej vložky a izolačného materiálu HPCV a profilovaného tesnenia z EPDM, čím získavame tepelnú izoláciu podľa DIN 4108 RMG 2.1.

ALUreal , s.r.o.

M. R. Štefánika 157 / 45
017 01 Považská Bystrica

Tel/fax:+421 42 432 80 80
Mobil:+421 905 506 666
E-mail:alureal@alureal.sk