Okenné kovania Schüco

Okenné kovania

Všetky Schüco kovania sa dajú obsluhovať manuálne, mechatronicky alebo centrálne cez riadenie budovy.
Jednotné používateľské rozhrania medzi oknami, dverami a fasádami to umožňujú. Vybavenie po triedy odporu WK1, WK2 a WK3 je založené na viacstupňovom bezpečnostnom koncepte. To spĺňa vysoké požiadavky normy DIN V ENV 1627.

Schüco okenné kovania v skratke

  • Jednotný dizajn kľučiek pre všetky použitia
  • Schüco TipTronic, aj pre kyvné okná, nadsvetlíky a vetracie krídla
  • Schüco AvanTec funkčné kľučky alebo tri diaľkové kanály
  • Napojenie na riadiacu techniku budovy

Schüco TipTronic je prvá mechatronická generácia kovaní, ktorá spája energetický manažment, bezpečnosť, automatizáciu budovy a dizajn. Jednoduchá a pohodlná obsluha, manuálna alebo riadená časovo alebo senzorom. Nová funkčná kľučka Schüco AvanTec, v kombinácii s kovaniami Schüco TipTronic, ponúka s jedným alebo viacerými diaľkovými kanálmi najvyšší komfort pri automatickej obsluhe okien a nadsvetlíkov, ako aj riadenie motorom poháňaných tieniacich systémov.

Okenné kovania Schüco

ALUreal , s.r.o.

M. R. Štefánika 157 / 45
017 01 Považská Bystrica

Tel/fax:+421 42 432 80 80
Mobil:+421 905 506 666
E-mail:alureal@alureal.sk