Dverné kovania

Dverné kovania Schueco

Kombináciou variantov kovaní a uzamykacích techník (uzavretie vo viacerých uzatváracích bodoch, panikové zámky, elektrický pohon pre otváravé dvere) pokrýva Schüco široké portfólio možností, a tým ponúka rôznorodé a bezpečné aplikácie.

Možnosti v skratke

  • Samouzamykacie mechanické zámky Schüco SafeMatic
  • Všetky kľučky majú rovnaký vzhľad ako dizajnová séria kľučiek Schüco
  • Skryté pánty
  • Elegantný dizajn s rozetou zalícovanou do roviny krídla dverí
  • Pohodlie a bezpečnosť prostredníctvom automatizácie dverí
  • Bezbariérovosť zodpovedajúca normám
  • Núdzové a únikové východy

Dverné kovania

ALUreal , s.r.o.

M. R. Štefánika 157 / 45
017 01 Považská Bystrica

Tel/fax:+421 42 432 80 80
Mobil:+421 905 506 666
E-mail:alureal@alureal.sk