MB-SR50 EI
Protipožiarna fasáda.

Protipožiarna fasáda MB-SR50 EI

Protipožiarna fasáda MB-SR50 EI je určená pre konštrukcie lahkých protipožiarnych obvodových plášťov, závesených alebo vyplňujúcich, v triede protipožiarnej odolnosti EI15, EI30, EI45 a EI60 podľa normy PN-EN 1364-3. Systém je klasifikovaný ako nerozširujúci oheň (NRO).

Konštrukcia vychádza zo základného systému MB-SR50 s cielom dosiahnúť protipožiarnu odolnosť hliníkových profilov, ktoré sú vyplnené špeciálnymi protipožiarnymi vložkami. Optimálne tepelné a zvukové parametre systému zabezpečujú tepelné izolátory z HPVC a vyprofilovaného tesnenia z EPDM.

Systém MB-SR50 EI byl úspěšně odzkoušen v Centrum stavebního inženýrství a.s., Zlín.

ALUreal , s.r.o.

M. R. Štefánika 157 / 45
017 01 Považská Bystrica

Tel/fax:+421 42 432 80 80
Mobil:+421 905 506 666
E-mail:alureal@alureal.sk