MB-59SE
Systém tepelne izolovaných ekonomických dverí.

MB-59SE

MB-59SE je časť okenného a dverného systému MB-59S. Hĺbka profilov tohto systému je 50 mm. Použité materiály a technické riešenia garantujú vysoké technické parametre ako velmi dobrá tepelná izolácia, vysoká odolnosť proti vode a vzduchu. Profily splňajú tepelné požiadavky materiálových skupín 2.1 alebo 2.2 podla DIN 4801.

Tesnosť konštrukcie je zabezpečená tesneniami zo syntetického kaučuku EPDM.

Možnosť zaslievania výplní hrúbky od 4,5 mm do 31,5 mm.

ALUreal , s.r.o.

M. R. Štefánika 157 / 45
017 01 Považská Bystrica

Tel/fax:+421 42 432 80 80
Mobil:+421 905 506 666
E-mail:alureal@alureal.sk